มนุษย์ยึดถือสิ่งที่เชื่อมั่นได้

มนุษย์ยึดถือสิ่งที่เชื่อมั่นได้นั้นจึงเป …